GFRIEND

GFRIEND กลับมาแล้ว พร้อมปล่อยงาน “เพลง MAGO” ที่มีสมาชิกทั้งหมด 6 คน

ข่าวสารวงการเพลงวันนี้เสนอเรื่องการกลับมาของวง GFRIEND หรือ จีเฟรนด์ ซึ่งเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปของประเทศเกาหลีที่มีสมาชิกทั้งหมด 6 คน ประกอบด้วยออมจี (Umji), อึนฮา (Eunha), ชินบี (SinB), ยูจู (Yuju), โซวอน (Sowon) และเยริน (Yerin) ตั้งแต่วงเกิร์ลกรุ๊ป […]